Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВА

Община Свищов Ви уведомява, че е открита процедурата за отдаване под наем на маломерни, пустеещи земеделски земи и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ от общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на общината за стопанската 2010/2011 година за отглеждане на едногодишни полски култури, без търг или конкурс.

Указания за реда за кандидатстване и образци на заявленията и списък с изискващите се документи може да получите от отдел УССДП към Общината и на интернет адрес www.svishtov.bg /раздел "Новини"/.
За справки на тел.0631/60731, вътр.141.
Крайният срок за подаване на заявления-оферти за наемане на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд е до 17,00ч. на предходния ден посочен в графика за съответното населено място до 17.00 часа в информационен център на Община Свищов.ГРАФИК

График за провеждане на процедурата по отдаване под наем на маломерни, пустеещи земеделски земи и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ от общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Община Свищов за стопанската 2010/2011 година за отглеждане на едногодишни полски култури, за ползване на ливади и за създаване и отглеждане на трайни насаждения.

Населено място първа дата втора дата час Място
Свищов 04.08.2010 г. 10.08.2010 г. 9.00 ч. зала № 18 на Община Свищов
Алеково 04.08.2010 г. 10.08.2010 г. 10.00 ч. зала № 18 на Община Свищов
Александрово 04.08.2010 г. 10.08.2010 г. 11.00 ч. зала № 18 на Община Свищов
Българско Сливово 04.08.2010 г. 10.08.2010 г. 13.00 ч. зала № 18 на Община Свищов
Вардим 04.08.2010 г. 10.08.2010 г. 14.00 ч. зала № 18 на Община Свищов
Горна Студена 04.08.2010 г. 10.08.2010 г. 15.00 ч. зала № 18 на Община Свищов
Деляновци 05.08.2010 г. 11.08.2010 г. 9.00 ч. зала № 18 на Община Свищов
Драгомирово 05.08.2010 г. 11.08.2010 г. 10.00 ч. зала № 18 на Община Свищов
Козловец 05.08.2010 г. 11.08.2010 г. 11.00 ч. зала № 18 на Община Свищов
Морава 05.08.2010 г. 11.08.2010 г. 13.00 ч. зала № 18 на Община Свищов
Овча Могила 05.08.2010 г. 11.08.2010 г. 14.00 ч. зала № 18 на Община Свищов
Ореш 05.08.2010 г. 11.08.2010 г. 15.00 ч. зала № 18 на Община Свищов
Хаджи Димитрово 06.08.2010 г. 12.08.2010 г. 9.00 ч. зала № 18 на Община Свищов
Царевец 06.08.2010 г. 12.08.2010 г. 10.00 ч. зала № 18 на Община Свищов
Червена 06.08.2010 г. 12.08.2010 г. 11.00 ч. зала № 18 на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания