Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Регистрирани са домовите книги на 267 жилищни вход

Регистрирани са домовите
книги на 267 жилищни входа

30 юни бе срокът, в който собствениците на жилища трябваше да подадат заявление за регистриране в Община Свищов съгласно Закона за управление на етажната собственост. До момента са регистрирани 267 жилищни входа, съобщи старши специалистът в общинската дирекция АПИОУПЕВ Марин Крачунов. Във връзка с тази регистрация собствениците подават в информационния център на Община Свищов необходимите документи за регистриране. Те включват заявление по образец, копие от протокол на Общо събрание на собствениците и създадена по определен образец Книга на собствениците. При приема длъжностното лице от общинската администрация проверява дали представената документация е пълна и точна, за да впише данните в регистъра. Ако вписаните данни са непълни или не отговарят на изискванията на закона за управление на етажната собственост, те могат да бъдат отстранявани и на място. Установените неточности в подадените до момента документи са свързани с несъответствия в квадратурата на общата разгърната площ на жилищната сграда, годината на строителство на сградата, липсващи подписи на обитатели на жилища или пропуски в координатите за връзка с домоуправителя, коментира Марин Крачунов. Той каза още, че документи за регистрация продължават да се подават в информационния център на общината всеки работен ден от 8.30 до 17 часа от управителя на етажната собственост, повече популярен като домоуправител. Той получава и готовите бланки след регистриране на сградата, респ. входа. При необходимост гражданите могат да получат допълнителна информация както от Марин Крачунов (тел. 68 142), така и от гл. инженер на общината Емил Стаматов в стая 30 на общината и на тел. 68 118. Срокът за подаване на заявленията за регистриране в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост бе удължен, но засега няма уточнен нов краен срок.
Галя ФИРОВА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания