Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

15 възпитателни дела проведе местната

15 възпитателни дела проведе местната
комисия за противообществени прояви

Основната и приоритетна дейност на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) при Община Свищов е социално-превантивната. Затова през първото шестмесечие на 2010 година по инициатива на Местната и на училищните комисии по превенция на противообществените прояви (УКППП) се проведоха беседи и лекции на теми: "Агресията и насилието в училище и извън него", "Трафик на хора", "Дилемата в моя живот - наркотиците!", "АнтиСПИН кампания" и "Законите свързани с децата". Във всички училища на територията на общината се проведе анкета, свързана с агресията на децата. По инициатива на Местната комисия се обяви и проведе конкурс за рисунка в две възрастови групи на теми "Не постъпвай с другите така, както не би искал да постъпват с теб!" и "Моето училище, моята улица - място без агресия и насилие!". Победителите получиха грамоти за участие и книги като награда. С безценната помощ на Лора Георгиева, инспектор в Детската педагогическа стая при РУ на МВР – Свищов, в училищата се прожектира и обсъди потресаващият филм "Издънката", свързан с разпространението и употребата на наркотични вещества. Всички деца с толерантно отношение към съученици и учители през учебната година, както и деца, извършили "добри дела" и имащи "добри сърца", посочени от УКППП, получиха грамоти от зам.-кмета Пламен Александров и от председателя на МКБППМН.
15 са проведените възпитателни дела от МКБППМН до юли 2010-та. Извършителите на противообществени прояви са 11 деца, от тях 10 са момчета и едно момиче. Тричленният състав, който провежда възпитателните дела, се състои от председател – юристът на общината Росица Милева и двама членове. На всяко дело присъства протоколист и представител от Отдел "Закрила на детето". Целта на провежданите възпитателни дела е детето да получи необходимата помощ и разбиране и да осъзнае, че допуснатата противообществена проява може само да му навреди в бъдеще.
От името на комисията приканвам родителите през ваканционния период да обръщат по-голямо внимание на децата си - с кого се срещат, кои са им приятелите, с кого общуват, кога излизат и кога се прибират, къде ходят по цял ден. Защото всички сме отговорни за тях и тяхното бъдеще.

Вера БЛАЖЕВА,
секретар на МКБППМН- Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания