Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

11 958 лева събраха от наеми на общински жилища

11 958 лева влязоха в общинската хазна от наеми за жилища

11 958 лева събра общинската администрация през юни т.г. от наеми на жилища - общинска собственост, което е 1380 лева в повече от задълженията за шестия месец от годината, съобщи зам.- кметът по финансовата политика Емил Димитров. 36 403 лева е общият размер на задълженията през първото полугодие, като само за юни е 10 578 лева. Сравнени с минали периоди – 43 249 лв. през юни 2009 г. и 51 863 лв. през 2004 г., се констатира намаляване на размера на несъбраните общински наеми. В ход е и процедурата по изпращане на покани за доброволно плащане на общинските наеми. 60 са изпратените до момента покани на неизрядни граждани, дължащи повече от три месечни наема. Издадени са и 20 заповеди за принудително освобождаване на общинско жилище. Положителен ефект отчита общинската администрация от взетите мерки, тъй като след изпратените покани и заповеди, събираемостта на дължимите суми от наеми се е повишила.
Още през февруари т.г. картотеката е актуализирана и нуждаещите се от настаняване през 2010 г. са 44. Всеки желаещ да живее в общинско жилище трябва да попълни молба-декларация до края на предходната календарна година, в която описва семейно и материално положение, имотно състояние, сделки с недвижими имоти и др.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания