Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Ремонтът на централните улици приключи в срок

Ремонтът на двете централни улици "Цар Освободител" и "Алеко Константинов" – в участъка от читалището до площад "Велешана" приключи в срок.
В началото на месец май започна подмяната на водопроводната мрежа, като за улеснение на гражданите и гостите на града бе изготвен график за поетапното спиране на движението на моторните превозни средства в участъците, където работеха специалистите.
От началото на юни стартираха и дейностите по рехабилитация на пътните и тротоарни настилки.
След проведен открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, за изпълнител на обекта бе избрана великотърновската фирма "Пътища" ООД, предложила цена 508 480 лева и срок за изпълнение един месец.
Въпреки неблагоприятните метеорологични условия през периода, фирмата съумя да изпълни поетия ангажимент и да осъществи дейностите качествено и в срок.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания