Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Резултати от обществените поръчки за водопровода

Вече са ясни резултатите от проведените обществени поръчки, свързани с изпълнението на обект "Реконструкция на магистралния водопровод Вардим – Свищов - Първи етап", информира инж. Мария Дочева, заместник-кмет "БИРР" в Община Свищов.
В Обществената поръчка за избор на финансова институция за поемане на дългосрочен дълг от Общината за финансиране на проекта участваха две банки - "Общинска банка" АД и МКБ "Юниoнбанк".
Комисия в седемчленен състав, с представители на общинската администрация, Общинския съвет и външен експерт, председателствана от Иван Митев, директор дирекция "Инвестиционна политика и екология" в Общината, сравни предложенията на кандидатите по комплексна оценка "Икономически най-изгодна оферта", с включени показатели: годишен лихвен %, такса за разрешаване и управление на кредита, такса ангажимент и наказателна надбавка за просрочие (показателите бяха съобразени с Решение №806/25.02.2010 г., Протокол №52 на Общински съвет - Свищов).
Обществената поръчка бе спечелена от "Общинска банка" АД, която предлага годишен лихвен % за общинския дълг в размер на 6, 48% и наказателна такса за просрочие от 3, 95%, като офертата е без такса за разрешаване и управление на кредита, и без такса ангажимент.
Срокът за обжалване на решението на комисията вече е изтекъл и предстои подписването на договора с банката.
Значително по-голям е бил интересът към обществената поръчка за изпълнител на обект "Реконструкция на магистралния водопровод Вардим – Свищов - Първи етап", в която оферти за участие са подали 12 фирми.
Допуснати до участие са 9 фирми, а останалите 3 - отстранени поради нередности в документацията.
Петчленна комисия с председател заместник-кмета инж. Мария Дочева разгледа предложенията на фирмите, оценявайки ги по комплексен критерий "Икономически най-изгодна оферта", с включени показатели: цена, срок на изпълнение и основни показатели за ценообразуване при възникнали допълнителни видове работи.
На първо място комисията класира офертата на фирма "ВТ Инженеринг" – град Велико Търново, която предлага и най-ниската цена – 1 302 712 лева без ДДС срещу 1 820 618 лева без ДДС най-висока цена, предложена в конкурса. Срокът за изпълнение на обекта, даден от спечелилата конкурса фирма е 75 дни.
Очаква се договорът с одобрения изпълнител да бъде подписан в началото на юли, след изтичане на срока за обжалване на решението на комисията.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания