Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Намаляват държавните трансфери за Общината

С приблизително 759 900 лева по-малко ще е размерът на държавните трансфери от Министерството на финансите за Община Свищов, ако бъдат приет подготвяният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България, информира заместник-кметът по финансова и стопанска политика Емил Димитров.
По-конкретно, субсидията за дейности държавна отговорност ще бъде намалена с 397 100 лева, субсидията за дейности общинска отговорност – с 316 600 лева, а целевата субсидия за капиталови разходи – с 45 100 лева.
Намалението на държавните трансфери ще затрудни сериозно работата на местните власти, процесът на децентрализация ще бъде спрян и вероятно много от общините ще натрупат просрочени задължения, коментира Емил Димитров.
Към края на май 2010 година Общината отчита по-добра събираемост на местните данъци и такси в сравнение със същия период на миналата година, съобщи още заместник-кметът.
Приходите от годишен патентен данък, данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, такса битови отпадъци, данък за придобиване на имущество, глоби санкции и административни услуги до края на май 2010 година възлизат на 1 507 327 лева, което е с близо 190 000 лева повече спрямо същия период на 2009 година, когато са събрани 1 317 527 лева.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания