Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината спечели проект за над 3,5 млн. лева

Община Свищов спечели проект за над 3,5 млн. лева за благоустрояване на централната градска част по ОП "Регионално развитие"

С пореден спечелен инфраструктурен проект на Община Свищов се похвали кметът Станислав Благов през изтеклата седмица.
Проектът на Общината ни "Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства на традиционния център на град Свищов" е сред класираните и одобрени за финансиране 21 проекта на общини в градските агломерации по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009 "Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда" по ОП «Регионално развитие». Проектът е за благоустрояване на централната градска част и е на стойност над 3,5 млн. лева, уточни Станисалв Благов.
По-конкретно обхватът на проектните дейности включва: детската площадка до площад "Алеко"; "Градинката с часовника"; Градска градина до площад "Алеко"; градинката с паметника на Цветан Радославов на площад "Преображение"; зелената площ източно от площад "Велешана" – озеленената територия между улици "Авксентий Велешки" и "Алеко Константинов"; площад "Велешана": площадното пространство между улици "Екзарх Антим І" и "Алеко Константинов"; тротоарните площи на прилежащите улици около двора на Търговската гимназия "Димитър Хадживасилев".
Предвижда се реконструкция и възстановяване на зелените площи на територията на "Градинката с часовника", където се намира Паметникът на дарителите, обновяване на Градската градина в непосредствена близост до площад "Алеко", която е една от най-старите градини в центъра на град Свищов, цялостна реконструкция на градинката с паметника на Цветан Радославов до храма "Свето Преображение", цялостна реконструкция на зелената площ източно от площад "Велешана", където се намира поставеният наскоро Паметник на 33-ти Свищовски полк. За подобряване на градската среда проектът предвижда: разполагане на пейки и кошчетата за отпадъци в зелените площи в обхвата на проекта в стила на "Стария Свищов".
Проектът предвижда също дейности за подобряване достъпа за хора с увреждания, реконструкция на тротоарните площи на прилежащите улици около терена на Търговската гимназия "Димитър Хадживасилев" и подобряване на достъпа за хора с увреждания, както и реконструкция на тротоарите около градинката с часовника.
В дейностие е включена и цялостна рехабилитация на площите около Търговската гимназия, въвеждане на енергоефективно улично и градинско осветление на всички обекти в рамките на проекта.
Планираното времетраене на проектните дейности е 24 месеца.
Одобреният бюджет на проекта е 3 501 188,34 лева, като размерът на одобрената безвъзмездна помощ е 3 325 988,34 лева, в т.ч. от Европейския фонд за регионално развитие се осигуряват 2 976 010,09 лева, национално съфинансиране е в размер на 349 978,25 лева, а собственият принос на Общината - 175 200,00 лева или 5 % от бюджета на проекта, информира още кметът Станислав Благов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания