Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЕК финансира проект на Общината за побратимяване

Европейската комисия финансира проект на Община Свищов за побратимяване с Община Хрубиешчов, Полша

Община Свищов спечели финансиране за свой проект от програма "Европа на гражданите" на Европейската комисия. Програмата подкрепя дейности, свързани с поощряване на взаимодействието между граждани и организации от европейските страни, с което се допринася за развитието на междукултурния диалог и представянето на европейското многообразие и единство.
Проектът на Община Свищов е със заглавие "Новите граждани на Обединена Европа – в активен дебат за европейските ценности, история и култура" и се изпълнява в партньорство с полската община Хрубиешчов.
По информация на кметът на Община Свищов Станислав Благов, в града ни ще пристигне делегация от 50 представители на полската община, водена от кмета Збигнев Долецки. Визитата ще е от 2-ри до 7-ми юни 2010 година, като програмата на гостите предвижда много срещи, участие в дискусии и кръгли маси, както и участие в Третото издание на Фестивала на античното наследство. Основен акцент в програмата ще е подписването на Договор за побратимяване между двете общини.
Изпълнението на проекта ще бъде финансирано с 6 732 евро (приблизително 13 130 лева), като средствата са предназначени за разходите за транспорт и пребиваване на чуждестранната делегация в Свищов.
Проектът на Община Свищов е единствения български проект, сред одобрените 248 проектни предложения във Втората покана на Програмата за 2010 година, акцентира кметът Благов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания