Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общинският съвет проведе две извънредни сесии

Две извънредни сесии проведе Общински съвет в Свищов на 11 май.
На първото заседание съветниците утвърдиха предварителен договор между Община Свищов и софийска фирма, заявила инвестиционни намерения за изграждане на Фотоволтанична електроцентрала в село Царевец.
На второто заседание местният парламент даде своето съгласие Общината да реализира проект за подобряване на трансграничната мобилност в региона на Свищов и срещуположния румънски град Зимнич. Проектът е одобрен за финансиране по програма на ЕС, но тъй като Община Свищов трябва да осигури минимум 3% от стойността на проекта е нужно решение и на месния законодателен орган.
Двете извънредни заседания се проведоха с дневен ред от по една единствена точка и приключиха общо за двайсетина минути.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания