Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Ще има микрорезервати край две свищовски села

Покрай двете свищовски села Хаджидимитрово и Горна Студена виреят две редки растения, които не се срещат на никое друго място в страната или на континента, стана ясно след среща в Регионалната екоинспекция между еколози и представители на Института по ботаника при БАН.
Специалистите представиха проект между института и екоминистерството на стойност 1 млн. лв., чиято цел е да създаде пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора – микрорезервати. В нашата област ще има два такива при свищовските села.
Обект на изследване са находищата на Балканска гърлица в землището на Горна Студена и Български сърпец в землището на Хаджидимитрово. Изключително редките растения в двете села не са включени в каквито и да било защитени територии, въпреки че са застрашени във висока степен. Доскоро местните дори не знаеха, че тези цветчета са застрашени и забранени за бране. Те са красиви и често украсяват във вази домовете на хората от този край. В Хаджидимитрово цветето е известно под името лисича опашка.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания