Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Граждански проекти бяха представени на форум-сесия

На 19-ти април в зала 1 на Общината се състоя Форум-сесия за обществено обсъждане на граждански проекти, кандидатстващи за финансиране от Програма "Местни инициативи".
Форумът бе свикан съгласно решение на местния парламент с идеята програмата и процедурата на оценка на проектите да добият по-голяма популярност и прозрачност.
На форума бяха представени първите 18 проектни предложения, внесени до момента в деловодството на общинската администрация след старта на Програмата в началото на март тази година.
Координаторите имаха възможност да представят своите идеи и да чуят въпросите и препоръките на присъстващите членове на Ръководния комитет за оценка на проектите – заместник-кметът инж. Мария Дочева и директорът на дирекция "АПИОУПЕВ" Стоян Парашкевов.
Ръководният комитет за оценка на проектите, който включва още четирима общински съветници и се председателства от заместник-кмета Емил Димитров, заседава на 22 април и ще внесе своето предложение за финансиране на първите проекти на предстоящото заседание на Общинския съвет на 29 април.
Наесен ще се състои второ обществено обсъждане за представяне на граждански проекти, а в края на годината ще се проведе и заключителен форум за отчитане на резултатите и изпълнението на финансираните проекти.
Програмата за местни инициативи на Община Свищов съществува и се реализира успешно от 2003 година в града и кметствата от общината. Чрез нея от бюджета на Общината се финансират малки граждански проекти. За един проект се допуска финансиране до 3000 лева. От вносителите на проекта се изисква 30% собствен принос и осигуряване на минимум 10% финансово участие.
За финансиране с проектни предложения могат да кандидатстват неправителствени организации или инициативни групи граждани, а планираните дейности по проектите трябва да са свързани най-общо с подобряването на жизнената среда.
Тази година в общинския бюджет са заложени 40 000 лева за фонда на Програмата – 20 000 лева за капиталови разходи в Поименния списък на Общината и 20 000 лева за текущи разходи.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания