Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Четири проекта на Община Свищов с международно зна

Четири проекта с международно значение на Община Свищов са включени в Стратегията на Европейската комисия за развитие на Дунавското пространство.
Документът предстои да бъде окончателно одобрен от Комисията, а до 12 април 2010 година гражданите на Евросъюза имат възможност да изразят своето мение по Стратегията в он-лайн дискусия.
В България Министерството на регионалното развитие и благоустройството вече изработи официална позиция, която беше подадена в Брюксел заедно със списък от проекти, които могат да бъдат развити за прилагане на Стратегията.
Позицията на Дунавските общини относно приоритетните проекти, които трябва да предложи България в този документ, бяха събрани и обобщени от тяхнотото регионално сдружение – АДО "Дунав".
По предложение на местната власт в Свищов, общината ни присъства в Дунавската стратегия с четири проекта с международно значение, информира за в-к "Свищовски бряг" Стоян Парашкевов, директор на общинската дирекция "АПИОУПЕВ".
Първият от проектите е свързан с реконструкция на Пристанищния комплекс и прилежащата инфраструктура. Проектът е назован "Подобряване на трансграничната мобилност в района Свищов – Зимнич чрез усъвършенстване на достъпа до елементите на транспортната инфраструктура" и предвижда реконструкция и обновяване на пешеходния надлез (пасарелката) към Пристанище Свищов, обновяване на пешеходната алея, изграждане на панорамна алея в парка "Калето". Проектът включва още рехабилитация ул. "Янко Мустаков" - до ул. "Полк. Емануил Чакъров" и ул. "Цанко Церковски": от ул. "Полк. Емануил Чакъров" до ул. "Дунав". По проекта ще бъдат обновени също "Градината с каменните арки", и градината в непосредствена близост да Студентски блок №3, в района на Пристанището ще бъде изграден паркинг и спирка за маршрутни таксита, както и ще бъдат поставени триезични информационни табели в района на пристанищата в Свищов и Зимнич.
Община Свищов вече кандидатства с проектното предложение пред Оперативна програма "Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013", но все още няма отговор относно финансирането на проекта. Стойността на планираните дейности възлиза на 3 128 000 евро. Евентуално финансиране може да бъде търсено и от ОП "Регионално развитие". В Дунавската стратегия е заложено този проект да бъде реализиран в периода 2011-2013 година.
Вторият проект е свързан с изграждането на яхтено пристанище и оформяне на зона за островен екотуризъм край Свищов. Проекът все още е в идейна фаза. По-конкретно той предвижда изграждане на пристан за малки плавателни съдове при свищовското село Вардим.
Основната цел на проекта е да се разработят ресурсите за развитие на екотуризъм на територията на община Свищов, да се популяризира готовият продукт в различни екофоруми под мотото "Островен екотуризъм". Цялостното оформяне облика на пристана е въпрос на бъдещо развитие на туристическия бранш и риболовния поминък в района на Свищов, Белене и съседните населени места, както и нуждата от развитие на речни комуникации. Освен пристан за лодки и яхти, проектът включва изграждане на Посетителски център със заведение за хранене, конферентна и експозиционна зала, място за къмпинг в близост до Посетителския център и оформяне на съответната инфраструктура, както и изграждане на места за биваци по близките острови.
Предварителният бюджет на проекта е 384 000 евро, а планираният период за изпълнение 2011-2013 г. Финансирането може да бъде осигурено по ОП "Регионално развитие" или ОП "ТГС България – Румъния 2007 – 2013".
Третият свищовски проект, заложен в Дунавската стратегия е изграждането на Трансграничен медиен център, който да популяризира дейността на еврорегион "Дунав – Юг", както и да улесни комуникацията между хората от крайдунавските райони на България и Румъния. Проектът е на етап идея, а предварителният бюждет за реализирането му възлиза на 180 000 евро, като планираният срок за изпълнение е 2014 – 2020 година. Отново финансирането ще бъде търсено от ОП "Регионално развитие" или ОП "ТГС България – Румъния 2007 – 2013".
Четвъртият проект на Община Свищов в Дунавската стратегия е свързан с развитието на туристическия потенциал на общината ни. Това е проектът "Нове – сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град НОВЕ - І етап", идеен проект с който Община Свищов вече кандидатства в процедура за предварителен конкурентен подбор по ОП "Регионално развитие" и получи одобрение за кандидатсване с цялостно проектно предложение. Предварителният бюджет на проекта е за 3 265 000 евро, а планираният период за изпълнение е 2011-2013 година. Проектът предвижда подобряване състоянието и реставриране на НОВЕ като значим обект на световното културно наследство, както и подобряване на инфраструктурата, обслужваща туризма. Включени са още развитие на нови туристически маршрути, включващи Нове като дестинация, изграждане на модел за взаимодействие между бизнес организации, нестопански организации и местни структури, свързани с туризма.
Любопитно и важно за свищовлии е да знаят, че в Дунавската стратегия, като приоритетни проекти за всички български общини край Дунава, е заложено подобряването на пътната инфраструктура на тяхната територия, изграждането на панорамен път край реката от Видин до Силистра, както и изграждането на веломаршрут и велоалеи по крайбрежната ивица на целия български участък.
Както вече информира вестник "Свищовски бряг", идния четвъртък, на 25 март, в Зала 1 на Община Свищов ще се проведе среща, посветена на Дунавската стратегия, на която граждани, представители на неправителствени организации и заинтересовани страни могат да получат повече информация и да дадат своето мнение за документа.

Христина БОРИСОВА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания