Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Обществени Дискусионни Форуми за Натура 2000

На 24.03.2010 в Залата на Община Свищов от 15:00 -17:00 часа ще бъдат проведени Обществени Дискусионни Форуми за Натура 2000 във връзка с изпълнението на проект "Образование за Натура 2000" , осъществяван от РЕЦ за ЦИЕ и БДЗП с подкрепата на Община Свищов.
Целта на тези форуми е да насърчи местните общности и заинтересовани групи да се запознаят с възможностите предоставяни от Европейската мрежа Натура 2000 в региона, както и да участват активно и подпомогнат изграждането на рамка от мерки за управление на съответните зони на местно ниво.
Надяваме се да участвате и да заявите вашата позиция към създаването на правилно отношение на обществеността към Натура 2000, както и към опазването на българската природата!

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания