Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Служителите на кметствата бяха обучавани

Служителите на кметствата бяха обучавани
за новости в системата "ГРАО"
Обучение за кметовете и секретарите на кметства в община Свищов се проведе на 5 март в Зала 1 на Общината. Обучението бе свързано със задълженията им като длъжностни лица по "Гражданска регистрация и административно обслужване". На обучението бяха коментирани промени и новости в нормативната база и актосъставянето. По-конкретно бяха коментирани новостите в Закона за гражданска регистрация и Семейния кодекс, като разясненията бяха направени от Пенчо Станчев, началник сектор на териториалното звено "Гражданска регистрация и административно обслужване" във Велико Търново.
Обученията за служителите на кметствата, провеждани от териториалното звено "ГРАО", са регулярни и целят да информират длъжностните лица в малките населени места за актуалната нормативна уредба.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания