Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината тегли банков заем от 2, 3 милиона лева да

Общината тегли банков заем от 2, 3 милиона лева да довърши
реконструкцията на магистралния водопровод
Близо три часа на редовното си заседание на 25 февруари общинските съветници обсъждаха предложението на кмета да бъде изтеглен дългосрочен банков заем от Общината за довършване на реконструкцията на магистралния водопровод от Вардим до Свищов.
След като през 2008/2009 година със средства от държавния бюджет бе реализиран втория етап от проекта и бе подменен участъкът от местността Паметниците до Свищов, все още се търсят средства за изпълнението на Първия етап от подмяната на водопровода, който касае участъка от кладнеците при Вардим до местността Паметниците.
В началото на обсъждането председателят на постоянната комисия по икономическо развитие, финанси и бюджет в местния парламент доц. д-р Андрей Захариев подчерта, че според представените в комисията данни от ВиК само за месец и половина от началото на 2010 година авариите по магистралния водопровод са били 8 на брой – колкото средно за цялата година в последните няколко години, което означава, че състоянието на водопровода прогресивно се влошава и трябва да се действа бързо. Коментирайки предложените парамерти на кредита доц. Захариев посочи, че ако той е в размер на 2 млн. 324 хил. лева и бъде изплатен до 12 години и 6 месеца, както е предложението, това ще струва по 50 лева на жител на общината за целия период или по 6 - 7 лева на човек за година.
По темата се изказаха представителите на всички политически групи в Съвета. Общо бе мнението, че проблемът с осигуряването на питейна вода за Свищов трябва да бъде решен, но не всички съветници подкрепяха предложението за теглене на банков кредит от Общината. Съветниците от "Коалиция за Свищов" и БСП настояваха, че това е вариантът за най-бързо разрешаване на проблема. От ГЕРБ и "Атака" предлагаха да се търсят средства от държавата по проекти или да се ползват собствени средства – от преходния остатък в бюджета на Общината.
За този Първи етап от реконструкцията на магистралния водопровод Общината ни бе представила проект в Изпълнителна агенция "ФАР" и той бе одобрен, но заради спиране на парите за финансиране на Агенцията, изпълнението му бе отказано, припомни кметът Станислав Благов. В хода на дискусията бе уточнено, че преходният остатък в бюджета вече е разпределен, съгласно законовите изисквания – за образованието, социалните дейности и др.
На заседанието по покана на кмета да дадат своето мнение по въпроса бяха дошли и свищовските народни представители инж. Аспарух Стаменов и д-р Ваньо Шарков.
Д-р Шарков призова съветниците да подкрепят предложението за теглене на кредита, а инж. Стаменов, който бе и изпълнителен директор на ВиК – Свищов, изрази мнение, че според него за намаляване на авариите е важна и реконструкцията на напорния водопровод.
След повече от двучасово обсъждане, всички се съгласиха на почивка, във времето на която бяха проведени консултации между кмета на Общината, ръководството на Общинския съвет, председателите на групите общински съветници и двамата депутати.
След почивката от трибуната кметът Станислав Благов обобщи какво е решено на срещата. "Веднага след реконструкцията на магистралния водопровод, Община Свищов ще предприеме действия за проектиране и на напорния водопровод", заяви Благов. По думите му, решение за това ще бъде внесено веднага на следващото заседание на местния парламент. Относно изграждането на пречиствателна станция за питейни води, с което напълно ще бъде решен водния проблем в Свищов, кметът Благов заяви, че ще се търси подкрепата на централната власт. След изказването на кмета, единодушно бе гласувано прекратяване на дебата по тази точка и въпросът за поемане на дългосрочен общински дълг бе подложен на поименно гласуване: от присъстващите в залата 28 съветници, решението бе прието с 22 гласа "за", 1 "против" и 5 "въздържал се".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания