Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Благов участва във заседание на Комисията по иконо

Благов участва във заседание на Комисията по икономическа и социална политика към Комитета на регионите

Кметът на Община Свищов Станислав Благов участва в заседание на Комисията по икономическа и социална политика към Комитета на регионите, в която е член като заместник-делегат в европейската институция.
Заседанието на Комисията се състоя на 24 февруари 2010 година (сряда) в Брюксел. В дневния ред на заседанието бе включено приемането на становища относно Доклад на Европейската комисия от 2009 г. за застаряването на населението в ЕС и Поуки за финансовата криза за финансовия надзор и публичните финанси.
Членовете на Комисията участваха и в дискусия на кръгла маса на тема "Към конкурентоспособни, устойчиви и приобщаващи европейски градове 2030 г.".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания