Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Със 140 души се е увеличил броят на безработните в

Със 140 души се е увеличил броят на безработните в община
Със 140 души се е увеличил броят на безработните в община Свищов през януари 2010, а равнището на безработицата е по-високо с 0,69 процентни пункта спрямо предходния месец, отчетоха от дирекция "Бюро по труда" в Свищов.
И през изтеклия месец продължава тенденцията към увеличаване на броя на регистрираните безработни лица в общината.
Броят на лицата без работа, регистрирани в Дирекцията, вече е 1696 души, а безработицата достига стойност 8,37%, при 9,90% на национално и 9,41% на областно ниво.
В сравнение със същия период на предходната година броят на безработните сега е по-голям с 538 души, а равнището на безработица - по-високо с 2,65%, но продължава да бъде по-ниско от равнището на безработица на областно и национално ниво.
Специалистите уточняват, че през януари 2010 година значително нараства групата на безработните лица без квалификация – в абсолютни и относителни стойности. Абсолютният им брой се е увеличил със 135 души, а относителният дял - с 3,55%.
Запазват се високи стойностите на входящия поток. През месеца са новорегистрирани 268 безработни лица, а възстановените регистрации са 4. Напусналите пазара на труда през януари са 132 безработни лица. От тях 58 са намерили трудова регистрация, от които 44 - с посредничество на Дирекцията. Прекратените регистрации поради неизпълнение на задълженията са 28, а по други причини – 46.
Безработните с намалена работоспособност през януари са 77 души, самотните родители – 8, майките с деца до 3 години – 46, информират още от "Бюрото по труда".
Заявените работни места през януари са 27. Закрити от работодателя са 7 работни места.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания