Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Решение № 644 на Апелативен съд - Велико Търново

РЕШЕНИЕ
№ 644

гр. Велико Търново
14.01.2010 г.

Административен съд – Велико Търново, в съдебно заседание на двадесет и първи декември през две хиляди и девета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ПЕЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕВТИМ БАНЕВ
РОСЕН БУЮКЛИЕВ
При секретар: Д. Стамова
Изслуша докладваното от съдия Буюклиев по административно дело № 798 по описа на Административен съд – Велико Търново за 2009 г.
Съставът на Административен съд – Велико Търново

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ чл. 17а, ал. 1, т. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов.

Решение № 644/14.01.2010 г. по Адм. Д. № 798/2009 г. по описа на Административен съд – Велико Търново, е влязло в законна сила на 08.02.201

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания