Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Отговор на В. Рашидов за храм "Свето Преображение"

Във връзка с подадения сигнал от Църковното настоятелство на свищовския храм "Свето Преображение Господне" за опасност от пропадане на храма, Министерството на културата е изготвило комисия от експерти, които да направят обследване на място на щетите и да представят предписания за спешна намеса за преодоляване на аварийната ситуация, съобщава министърът на културата Вежди Рашидов, в отговор на питане от народния представител Лъчезар Тошев за позицията на министерството по проблема.
Установените дейности за намеса - проектиране и изпълнение, ще бъдат остойностени като спешно се търсят източници за финансиране от различни институции и частни дарители, заявява още Вежди Рашидов. Министърът на културата уточнява, че са проведени консултации с дирекция "Вероизповедания" към Министерския съвет, за оказване на финансова помощ. Но за да се включи, дирекцията трябва да бъде сезирана за проблема от църковното настоятелство да храма, което до момента не се е случило.
Министърът на културата препоръчва на Църковното настоятелство на храма "Свето Преображение Господне" да се свърже с дирекция "Вероизповедания" към Министерския съвет, като същевременно, съвместно с експертите на културното министерството, бъде изготвена количествено-стойностната сметка.
"Църквата е обявена за архитектурно-строителен, художествен и исторически паметник на културата, с категория "национално значение" в Държавен вестник №74 от 1968 г. През 80-те години на миналия век е изцяло проучена и документирана, а материалите се съхраняват в научно-документалния архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Искам да Ви уверя, че ще предприема всички възможни действия в качеството си на Министър на културата и с инструментите, с който министерството разполага, за да опазим този вековен български храм.", пише още в своя отговор до депутата Лъчезар Тошев министър Вежди Ражидов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания