Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В Академията стартира международна Еразъм програма

От 16 февруари до края на месеца в СА "Димитър А. Ценов" ще се проведе първата международна "Еразъм" интензивната програма, информираха от висшето учебно заведение. Програмата се реализира след придобиването на статута на Еразъм Университе. Тя се финансира по одобрен проект на Центъра за международно сътрудничество и проекти на Свищовската Академията пред управляващия орган на Еразъм програмата – Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието, младежта и науката. Одобреният бюджет на програмата е в размер на 29 904 Евро. Интензивната програма се провежда изцяло на английски език под формата на лекции, дискусии и презентации в обхвата на темата "Управление и администриране предоставянето на глобални публични блага".
Бенефициенти по програмата са 30 слушатели - студенти от 3 държави – 10 от Литва, 5 от Полша и 15 от България.
Учебният процес се обезпечава от десет лектори – двама от Технологичен Университет Каунас - Литва, един от Висшето професионално училище Калиш в Полша и седем от домакина на форума - СА "Д. А. Ценов" – Свищов.
Програмата бе официално открита на 16 февруари в Корпус Юг от заместник-ректора на Свищовската Академия доц. д-р Агоп Саркисян.
В рамките на двуседмичния период на обучението за чуждестранните гости са предвидени посещения на културни и исторически забележителности в Свищов и Велико Търново.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания