Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Приет бе Бюджет 2010 на Община Свищов

След близо двучасови дебати, Бюджет 2010 година на Община Свищов бе приет от Общинския съвет на заседание на 11 февруари. Бюджетът бе утвърден от съветниците в първоначално предложения вариант от кмета.
От присъстващите в залата 28 съветници, 17 гласуваха "за", 8 "против" и 3 "въздържал се".
Бюджет 2010 на Община Свищов възлиза на 18 450 000 лева, като за делегираните държавни дейности са предвидени близо 9 163 000 лева, а за местните дейности - 9 287 000 лева.
Разходите, предвидени за "Образование" са близо 7 млн. лева, за "Социални дейности" – 1,7 млн. лева, а за "Култура" – 700 000 лева.
Инвестициите, които планира Община Свищов за настоящата година са в размер на 4 млн. 270 хил.лв. Сред заложените по-големи обекти са саниране на ЦДГ "Васил Левски", подмяна на дограма в стаите на началния курс в СОУ "Цветан Радославов" и ОУ "Филип Сакелариевич", преасфалтиране и подмяна на водопровода по главната улица в участъка от Читалището до "Велешана" и др.
При представянето на Бюджет 2010 в залата, кметът Община Свищов Станислав Благов го определи като "реалистичен, балансиран и изцяло съобразен с условията на икономическа криза, в които местните власти ще работят и през настоящата година".
При подготовката на Бюджета са заложени следните приоритети: осигуряване на финансова стабилност в условията на икономическа криза, увеличаване на обхвата и подобряване на качеството на предлаганите от Общината услуги, повишаване ефективността от публичните разходи, успешно кандидатстване и усвояване на средства по проекти от европейските фондове и програми, развитие и подобряване на социалната, образователната и техническата инфраструктура, поддържане чистотата на града и опазване на околната среда и културно-историческото наследство.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания