Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проект на СОУ "Димитър Благоев" представя България

Проект на СОУ "Димитър Благоев" представя България в Брюксел


Изпълнението на проекта "За едно по-различно ежедневие в училище" (Ученически център за изкуства, информация и забавления) на СОУ "Димитър Благоев" по ОП "Развитие на човешките ресурси" е посочен за пример и ще представя България в Брюксел в рамките на отчета, който Министерството на труда и социалната политика като Управляващ орган ще представи за реализирането на програмата, информира за в-к "Свищовски бряг" заместник-кметът на Общината Пламен Александров, който отговаря за общинското образование.
По предложение на образователното министерство, като най-добър измежду на участвалите в програмата проекти на 430 български училища, проектът на свищовското училище е включен във виртуалната визитка на отчета – изработния за целта кратък видеофилм, който ще бъде представен пред Европейската комисия в Брюксел.
Във вторник в училището се състоя заключителното събитие по проекта. Присъстваха учители, ученици, партньори в изпълнението на проектните дейности, представители на Общината и Училищното настоятелство. Презентация за реализираните дейности и постигнатите резултати направи ръководителят на проекта - заместник-директорът на училището Юлия Йозова. Проектът "За едно по-различно ежедневие в училище" стартира през месец юли 2008 година и в него участват 278 ученици от 1-ви до 12-ти клас. Продължителността му бе 18 месеца, а бюджетът му - 44 480 лева, като финансирането бе осигурено от Европейския социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Целта на проекта бе превръщане на училището в притегателно място за учениците, където те да развиват своите заложби и потенциал за пълноценна реализация в обществото чрез развитие на нови извънкласни форми на ангажираност. По проекта бяха създадени три направления за извънкласна дейност и към тях бяха сформирани няколко групи по интереси. Към направление "Изкуства" бяха сформирани три театрални групи на български, руски и английски език, две вокални групи и три групи по приложно изкуство. Към направление "Информация и реклама" бяха изградени 5 групи – предпечат и печат; организация; наблюдение; графичен дизайн; камера. А в третото направление "Бит и култура през вековете" сформираните групи бяха: "Математически фолклор", "Обекти, свързани с културно- историческото наследство през Възраждането" и две групи "Бит и култура през вековете". Всяка от групите имаше многобройни изяви и участия в общински, областни и национални прояви, фестивали и конкурси.
Директорът на училището Цветанка Кирова изказа благодарност към всички участници в изпълнението на проектните дейности: учители, ученици и партньори на училището и заяви, че е много горда с високата оценка, дадена за проекта.
За всички включени в проектните дейности учители и ученици имаше свидетелства за активно участие, а на партньорите на училището бяха раздадени благодарствени листи.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания