Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

111,4% е изпълнението на общинския бюджет за 2009

111,4% е изпълнението на общинския бюджет за 2009, на близо 18,5 милиона възлиза бюджета за 2010


Публично обсъждане на проекто-бюждета за 2010 година и отчета за изпълнение на бюджета за 2009 година се състоя в Зала 1 на Общината на 5-ти февруари.
В обсъждането участваха граждани, общински съветници, кметове на кметства, представители на училища, социални институции и общински дружества. Публичното обсъждане бе директно предавано по местната кабелна телевизия.
"Предлагаме ви един добър отчет за изпълнението на общинския бюджет през изтеклата година и един реалистичен проект за Бюджет 2010.", заяви в началото кметът на Общината Станислав Благов, информирайки присъстващите, че току-що се връща от Министерството на регионалното развитие, където е подписал договор за финансирането на проект на Община Свищов от Оперативна програма "Регионално развитие". Проектът касае укрепване на действащо свлачище в село Ореш и е на обща стойност е 748 650 лева. "Това е едно добро начало на годината, надявам се, че ще имаме още одобрени проекти по оперативните програми.", заяви Благов.
След него директорът на финансовата дирекция Стефан Кирчев представи подробна информация за изпълнението на Бюджет 2009 и проекто-бюджета за 2010.
При първоначално гласуван бюджет за 2009 година от 17 074 000 лева, изпълнението му в края на годината възлиза на 19 364 000 лева. Изпълнението на бюджета е 111,4%. Запазва се тенденцията Общината да приключва бюджетната година без просрочени задължения, осигурявайки нормално функциониране за всички бюджетни звена. В края на годината е формиран остатък за делегираните държани дейности и местните дейности от 2 891 371 лева, който ще е допълнителен финансов ресурс за издръжката им през 2010 година. Капиталовите разходи за 2009 са в размер 1 663 540 лева. В условията на финансова криза това е един успешно реализиран бюджет, посочи Стефан Кирчев.
Относно проекта за Бюджет 2010, финансовият директор уточни, че при съставяенто му, администрацията се е водила от следните приоритети: осигуряване на финансова стабилност в уловията на криза, увеличаване на обхвата и подобряване на качеството на предлаганите от Общината услуги, повишаване ефективността от публичните разходи, успешно кандидатстване и усвояване на средства по проекти от европейските фондове и програми, развитие и подобряване на социалната, образователната и техническата инфраструктура, поддържане чистотата на града и опазване на околнатаа среда и културно-историческото наследство.
Бюджет 2010 възлиза на 18 450 000 лева, като за делегираните държавни дейности са предвидени близо 9 163 000 лева, а за местните дейности - 9 287 000 лева. Капиталовите разходи възлизат на 4 270 851 лева, от които 299 800 капиталова субсидия от Републиканския бюджет, 194 070 – собствени приходи и 1 761 108 лева постъпления от продажба на нефинансови активи. В сравнение с 2009 е налице значително намаляване на субсидията от Републиканския бюджет с над 200 000 лева, коментира Кирчев и доуточни, че се предвижда и поемане на общински дълг за изпълнение на приоритетни ВиК проекти. Сред заложените по-големи обекти са саниране на ЦДГ "Васил Левски", подмяна на дограма в стаите на началния курс в СОУ "Цветан Радославов" и ОУ "Филип Сакелариевич", подмяна на ВиК и преасфалтиране на главната улица от Читалището до "Велешана" и др.
В последвалото обсъждане изказващите се се обединиха около становището, че изпълнението на общинския бюджет през 2009 в действителност може да бъде сочено за пример в условията на финансова криза, добър е и проекто-бюджетът за 2010. Под формата на "открито писмо" учители от СОУ "Цветан Радославов" протестираха, че училището им е пренебрегвано и ощетявано за сметка на другите две СОУ-та в града – "Николай Катранов" и "Димитър Благоев". Оттговорено им бе, че посочените две училища са определени от МОН като средищни и като такива получават допълнително средства. Срещу твърдението за ощетяване на СОУ "Цветан Радославо" бе посочен и факта, че за 2010 година то е единственото свищовско СОУ, включено в капиталовата програма на бюджета с предвидени средства за подмяна на дограма.
Отчетът за изпълнение на общинския бюджет през 2009 година и проекто-бюждета за 2010 година бяха обсъдени и гласувани от Общинския съвет вчера. В дневния ред на заседанието на местния парламент бе включено и приемането на Годишна Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания