Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Повърхностни води или ВиК течове рушат основите на

Повърхностни води или ВиК течове рушат основите на църквата "Свето Преображение"

За категорична оценка специалистите препоръчват още един оглед на храма и терена около него


Вероятната причина за възникналите деформации по сградата на църквата "Свето Преображение Господне" в Свищов е пропадаща льосовата земна основа след висока степен водонасищане от повърхностни води или евентуални аварийни течове от ВиК системата в района на църквата, гласи становището на "ГЕОЗАЩИТА ПЛЕВЕН" ЕООД, чийто специалисти извършиха инженерно-геоложки оглед на храма и терена около него по сигнал на кмета на Общината.
Според специалистите, за категорична оценка на размера и причините за деформациите по църквата е наложителен още един оглед при подходящо време, тъй като сега снежната покривка е затруднявала работата им.
Вследствие на направените констатации, от "ГЕОЗАЩИТА ПЛЕВЕН" ЕООД препоръчват да бъде ограничен достъпът на църквата, да бъдат поставени допълнителни гипсови марки и да продължи следенето на процеса - чрез наблюдение и замерване, особено след периоди на продължителни и интензивни валежи или снеготопене, да бъдат отведени повърхностните води от водосточната система на църквата на безопасно разстояние извън фундаментите, да се извърши проверка за аварийни течове и при необходимост да се изготви проект за временно укрепване с олекотени материали.
Специалистите заключават, че за да бъде изготвен оптимален проект за надеждно укрепване на църквата, е необходимо да се извърши инженерно-геоложко проучване в района й за пълно изясняване на условията и причините за възникване на процесите.
От Общината коментираха, че са предприети нужните действия за изпълнение на дадените препоръки, като за становището на специалистите и отправените препоръки е информиран и председателят на Църковното настоятелство на храма протойерей Димитър Маринов. Пред кмета Станислав Благов заместник-министърът на културата Тодор Чобанов, който отговаря за опазване на културното наследство, е поел ангажимент за бърза реакция и съдействие от страна на министерството.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания