Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Одобрен проект на Общината за развитие на туризма

Проектно предложение на Община Свищов, свързано с развитието на туризма, получи одобрението на Управителния орган на ОП "Регионално развитие", съобщиха от общинската администрация.
Става дума за проектът "Нове – сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове – I етап", с който Общината кандидатства в откритата по ОП "Регионално развитие" процедура за предварителен конкурентен подбор по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-02/2009 "Подкрепа за развитието на туристически атракции".
С Решение № РД02-14-59/15.01.2010 г. на заместник-министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова, която е ръководител на УО на ОП "Регионално развитие" от подадените 80 проекта, одобрени за кандидатстване с цялостно проектно предложение са 48 проектни предложения, сред които е и свищовският проект.
Нашият проект е сред тези, които се очаква да получат най-голямо финансиране - над 6 млн. лева, заедно с проектите на Велики Преслав, Велико Търново, Пазарджик и Ямбол.
Основната цел на проекта "Нове – сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове – I етап" е повишаване на туристическия потенциал на община Свищов чрез възстановяване и популяризиране на античния град Нове като атрактивен специфичен туристически продукт.
По-конкретно предвидените дейности са свързани със създаване на сцена на открито в Нове за провеждане на възстановки на римския военен бит – битки, спортни игри, театрални постановки и пр., консервация и реставрация на обекти в римскиа град, създаване на експозиционни маршрути, довеждаща и обслужваща инфраструктура, и създаване на достъпна среда, както и развитие на маркетинга и рекламата, свързани с Нове.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания