Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината спечели проект за укрепване на свлачище

Община Свищов спечели проект за укрепване на действащо свлачище в село Ореш, информира заместник-кметът на Общината инж. Мария Дочева.
Проектът е одобрен за финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие". Общата му стойност е 748 650 лева, като решението на Управителния орган на Оперативната програма е за изпълнението му като безвъзмездна финансова помощ да бъде отпусната сумата от 674 517 лева, а 74 133 лева да бъдат собствен принос на Община Свищов. Спечеленият проект предвижда укрепване на улица "Филип Станиславов" в Ореш, където има действащо свлачище.
Конкретните дейности, които ще се изпълняват по проекта са: изграждане на подпорна стена в основата на ската, изграждане на укрепваща конструкция, също така възстановяване на уличното платно и изграждане на отводнителен окоп, като се предвиждат и тротоари с конструкция от бетонови тротоарни плочи. Ще бъде изградена и система за мониторинг на деформациите.
Замместник-кметът инж. Мария Дочева уточни, че предстои подписването на договор между Общината и Управителния орган на Оперативна програма "Регионално развитие", след което ще бъде обявена процедура за изпълнител и в рамките на единайсет месеца, дейностите по проекта трябва да бъдат реализирани. За начало на дейностите сее планира месец април 2010 година, а финалът на проекта се предвижда за февруари 2011 година.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания