Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

20 души започнаха работа по социален проект

В последния работен ден на 2009 година на официална церемония кметът Станислав Благов връчи трудовите договори на 20 души от общината, назначени като социални асистенти и домашни помощници по проект "Достоен живот" на Община Свищов. Изпълнението на този проект започна през октомври, след като Община Свищов спечели финансиране от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" - фаза 2". Стойността му е 111 120,36 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 106 224,36 лева или 95,59%, а останалата сума е собствено финансиране.
Проектът се реализира от общинска служба "Социални дейности" и негов ръководител е началникът на службата Анелия Димитрова. Пред журналистите тя уточни, че за обявените работни места са кандидатствали 48 души. Одобрените лица са назначени при пълна трудова заетост на 8-часов работен ден. 10 от тях ще работят като социални асистенти, а останалите 10 - като домашни помощници.
Проектът предвижда предлагането на двете нови социални услуги да започне от 4-ти януари и да продължи до края на септември 2010 г. Социалните асистенти и домашните помощници ще предоставят битова, медицинска, социална и административна помощ на хора с различни видове трайни увреждания, с намалена работоспособност 50 и над 50%, както и на самотно живеещи възрастни хора, които поради здравословното си състояние са в невъзможност сами да организират социалния и битовия си живот и са социално изолирани. По проекта ще бъдат подпомогнати общо 40 души от общината, които като потребители на услугата ще заплащат минимални такси според доходите си. Всеки от тях ще има дневник, в който ще бъде отбелязвано времето и вида на услугите, които е получавал.
В града ще работят 7 социални асистенти и домашни помощници, в Ореш, Козловец и Драгомирово – по 3-ма, в Овча Могила - 2-ма, а във Вардим и Морава – по 1. Месечното трудово възнаграждение на социалните асистенти ще бъде 328 лева, а на домашните помощници - 281 лева.
Заедно с трудовите си договори, социалните асистенти и домашните помощници получиха престилки, медицински ръкавици и наръчник "Как да спазвам стандартите за социални услуги за възрастни". Според здравословното състояние на хората, за които ще полагат грижи, някои от социалните асистенти и домашните помощници получиха и апарат за кръвно налягане.
"Пожелавам ви успех и ви призовавам в своята работа да проявявате повече търпение и милосърдие, защото общуването с възрастните и болните хора не е леко.", обърна се към новоназначените социални асистенти и домашни помощници кметът Станислав Благов, който определи изпълнението на такъв проект като голям успех, тъй като чрез него е привлечен значителен финансов ресурс за развитие на социалните услуги на територията на общината, в допълнение на собствените средства, заложени за това в бюджета.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания