Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Оперативна програма ТГС бе представена в Свищов

Условията за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 година бяха представени на информационен семинар в Свищов на 13 октомври.
Организатор на събитието бе Регионалният офис на Програмата със седалище в румънския град Калараш, като за провеждането на обучението съдейства и Община Свищов.
Участници в семинара беха представители на местни институции и неправителствени организации, а лектор – Светослав Кьосев, експерт «Информация и представяне» в Регионалния офис на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 в Калараш.
Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. е финансирана от Европейския съюз. Това е Оперативна програма, която подпомага развитието на гранични райони в Румъния и България, с цел преодоляване на техните сходни проблеми чрез съвместна работа и намиране на общи решения, поясни в своята презентация Кьосев. Той напомни, че община Свищов се намира в допустимата територия на Програмата - организациите и институциите на нейната територия могат да кандидатстват за финансиране на проектите си от Европейските фондове, определени в рамките на тази Програма, като за целта е нужно да имат и румънски партньори.
След като представи в детайли възможностите за финансиране, които предлага Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г., Светослав Кьосев посъветва присъстващите да се опитат да внесат проектните си предложения в офиса на Програмата в Калараш в рамките на следващия обявен срок за кандидатстване – 30 октомври 2009 година, тъй като въпреки, че са обявени, още два срока за подаване на проекти – до януари и април 2010 година, не е сигурно дали планираните средства няма да бъдат изчерпани още до края на настоящата година.
Във информационния семинар участваха и представители на ръководството на Общината – кметът Станислав Благов и заместник-кметът по финансова и стопанска политика Емил Димитров.
"В тази толкова трудна за всички ни в икономически и финансов план година трябва да мобилизираме ресурсите си и да се възползваме от възможостите за финансиране, които предлагат опретивните програми.", призова присъстващите в залата и кметът Станислав Благов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания