Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Свищов награди министър Божидар Димитров

На тържествена церемония на 19 септември, в рамките на Втория Фестивал "Орел на Дунава", министър Божидар Димитров получи наградата на Община Свищов за цялостен принос в опазване на културно-историческото наследство на България.
Дългогодишният директор на на Националния истрически музей е първия лауреат на новоучредения приз. Наградата ще се връчва ежегодно, като нейният носител се определя от Обществен комитет, председателстван от кмета на Свищов Станислав Благов. Наградата има само духовно,а не финансово измерение и представлява почетен диплом и статуетка, изработена от свищовски художници.
Проф. Божидар Димитров стана първи носител на почетното отличие като признание за дългогодишните му усилия като историк, учен и българин за съхраняване и популяризиране на културно-историческото ни наследство.
"Запазване на културно-историческото ни наследство - господин професорът го е превърнал в мисия на своя живот. Той успя и да го продължи. Българщината трябва да бъде мисия за всеки!", заяви кметът на Общината Станислав Благов, връчвайки призът на министър Димитров.
"Трогнат съм много от жеста на свищовската Община и се надявам, че след мен и други хора ще получат тази награда, които може би ще направят и повече от мене, тъй като на България предстоят добри години и ще има повече средства за възстановяване на историческото наследство.", каза в отговор лауреатът.
На сцената пред свищовлии министър Божидар Димитров пое ангажимент да работи по идеите си за възстановяване на Калето, Нове и други паметници в Свищов. "Макар и в момента като министър да отговаря за сънародниците ни, които по исторически причини живеят извън пределите на България, никога няма да изостави досегашното си дело за осветяване и популяризиране на българската история.", обеща дългогодишният директор на Националния исторически музей.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания