Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Семинар за швейцарския опит в медико-социалните

Семинар, посветен на швейцарския опит при предоставяне на медико-социални услуги, се проведе в Свищов на 10 септември. Форумът, който се състоя в конферентната зала на Корпус Юг, бе в рамките на проект "Изграждане на напълно функциониращ хоспис "Белмедика" в Свищов", които бе финансиран от програма ФАР на ЕС с 136 878 евро.
Семинарът бе открит от управителя на хосписа в Свищов д-р Валери Атанасов, а основен лектор на обучението бе Карин Щрайф от швейцарската организация "Шпитекс", която предоставя социални услуги.
Участници във форума бяха представители на социални институции и центрове по здравеопазване от градовете Плевен, Велико Търново, Габрово, Белене и Свищов, предсатвители на хосписи от страната, както и екипът, работещ в хоспис "Белмедика" в град Свищов.
В Швейцария хосписните услуги се организират от неправителствените отрганизации, като клиентите заплащат само 10% от цената, а осталите 90% се поемат от здравната каса, обясни пред присъстващите Карин Щрайф. Тя посети на място сищовския хоспис и даде висока оценка за неговото оборудване и пресонал. Карин Щрайф сподели още, че в нейната страна пациентите се обслужват предимно по домовете им, а не в стационар и препоръча и на свищовския хоспис да разширява дейността си в тази посока. Според Щрайф, в стараната ни има нужда от хосписни услуги, защото болниците ни са твърде скъпи, а това е начин да се помага на пациентите.
Проектът за хоспис в Свищов приключва през месец ноември тази година. В момента капацитетът на хосписа в Свищов е запълнен, 14 са пациентите на стационарно обгрижване, а потребителите на услугата "грижа по домовете" са 6, като за всички услугата е безплатна, тъй като разходите се поемат от проекта. Тъй като в семинара участваха и представители на държавни и общински институции, д-р Валери Атанасов изрази надежда, че този форум ще постави началото на обсъждане на въпроса с финансирането на дейността на българските хосписи и държавата ще вземе решение в полза на пациентите.
"Ако услугата остане несубсидирана, само за сметка на хората, с тези доходи в България трудно бихме могли да си я позволим.", коментира д-р Атанасов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания