Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов преизпълни плана за местните данъци

1 797 012 лв. от местни данъци и такси влязоха в бюджета на Община Свищов. Към края на август събираемостта на местните налози е 111 % от годишния план, съобщи Емил Димитров, заместник-кмет по стопанската и финансовата политика в крайдунавската община.
Най-високо е изпълнението на постъпленията от таксата за битовите отпадъци, от която в общинската хазна са събрани 985 хил. лв., което е 125 % от годишния план, посочи Димитров. Събираемостта на данък сгради е 112 %, а от патентния данък постъпленията са 107 % от годишната задача.
С антикризисната програма и предприетите мерки за повишаване събираемостта на задълженията Свищов е в състояние на финансова стабилност и комфорт, посочи заместник-кметът Емил Димитров.
Община Свищов започна принудително събиране на дължимите местни данъци и такси. 25 физически и юридически лица с общ дълг от 76 673 лв. са дадени на съдия-изпълнител. Само от психологическия ефект след съобщението, че частен съдия-изпълнител влиза в домовете на длъжниците, за да описва имущество, доведе до доброволното плащане на 28 500 лв., дължими за данък сгради, такса смет и данъка върху превозните средства. Чрез съдия-изпълнител в общинската хазна вече са внесени 21 хил. лв. от стари задължения, каза Емил Димитров.
Таксите, които се събират от частния съдебен изпълнител, са за сметка на длъжниците. Предстои още двайсетина длъжници да бъдат дадени на съдия-изпълнител, предупредиха от Община Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания