Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Финландци искат отпадъците ни за биогориво

Финландският опит за управление на отпадъците и изграждането на регионални депа бе представен в Свищов на семинар в края на изтеклата седмица. В обучението, което се състоя в Зала 1 на Общината, участваха представители на пет общини от региона - Никопол, Белене, Левски, Свищов и Павликени. В края на изтеклата година те учредиха сдружение с нестопанска цел, във връзка с изпълнението на проект по програма ИСПА за изграждане на регионално депо за обезвреждане на твърди битови отпадъци, генерирани в региона.
Обучението бе инициирано от финландската асоциация "ЕВАК", която се занимава с проекти и програми в областта на екологията и оползотворяването на възобновяеми енергийни източници. Да се срещнат с общинските специалисти в Свищов дойдоха Мати Петай – председател на Асоциацията, Юси Маркеа – собственик и директор на финландски концерн за производство на биогориво "Аура Марс" и Андрей Николов, консултант на "ЕВАК" в България.
"Дойдохме да проучим какви са възможностите при вас и да споделим финландския опит, свързан с управлението на отпадъците.", заяви пред журналистите консултантът на "ЕВАК" Андрей Николов. Той уточни, че групата е посетила сметището в Свищов, провела е срещи с ръководствата на Месокомбината и Винпрома в Свищов с цел проучване на възможностите за оползотворяване на биологичните отпадъци за производство на биогаз. "Унищожаването на този вид отпадъци за предприятията е сложен и скъп за решаване въпрос и затова подобен проект би бил от голяма полза за всички страни.", коментира Андрей Николов. Според него е възможно на територията на община Свищов да бъде изграден техно парк за възобновяеми енергийни източници, който ще може да обслужва и съседните общини. Според Николов подобен проект първоначално би струвал около няколко милиона евро, като за финансирането се търсят възможностите, които предоставя държавната политика за стимулиране на развитието на възобновяемите енергийни източници.
В мултимедийна презентация, включваща подробни факти и цифри, финландците споделиха своя опит с управлението на отпадъците и регионалните депа. За целта обикновено около 10 общини във Финландия се събират и учредяват ЕООД, което средно за годината разполага с бюджет 10 млн. евро. Интересен факт е, че в тази държава предпочитат за покриване на разходите за тази дейност да ползват кредити, а не финансиране от Европейските фондове, които, според финландците, са "бавни и имат голяма бюрокрация".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания