Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В Свищов бе спасен ранен щъркел

В Свищов бе спасен ранен щъркел
Ранен млад щъркел бе спасен в Свищов през изминалта седмица, информира за в-к "Свищовски бряг" Емил Тодоров, регионален координатор на БДЗП в Свищов.
Сигналът за помощ е бил подаден в регионалния офис на БДЗП от работници в "Сортови семена" АД, като със случая се е ангажирал дори управителят на дружеството Александър Караджов.
Хората съобщили, че двойка щъркели, който гнездят в района на свищовското ДЗС са загинали, след като са били ударени от ток при досег с електропреносните жици. В гнездото обаче са останали двете малки на щъркеловото семейство.
От БДЗП са организирали спасителна акция за щъркелчетата. С помощта механизирана стълба природозащитниците са достигнали до гнездото.
"При появата на хора, едното от щъркелчетата веднага излетя от гнездото, което означава, че то вече може само да се грижи за прехраната си и да оцелее, другото обаче се оказа с наранен крак – вероятно се е самонаранило, оплитайки се в сезал, донесен от възрастните птици в гнездото.", разказа за спасителната операция Емил Тодоров.
Раненият млад щъркел е бил свален от гнездото и транспортиран в Центъра за лечение и рехабилитация на редки и защитени видове в Стара Загора, където грижите за него са поели ветеринарните специалисти, информира още регионалният координатор на БДЗП в Свищов.
За спасителната акция в Свищов е уведомена Регионалната екоинспекция във Велико Търново.
Междувременно оттам съобщиха за още две спасени редки птици на територията на областта ни в края на миналия месец – в безпомощно състояние в Трявна е била намерена малка кукумявка, а в близост до горнооряховското село Върбица е бил открит сокол от вида "Орко". Двете птици също са били изпратени в Центъра в Стара Загора.
От Областната екоинспекция напомниха, че според Закона за биологичното разнообразие, хората, които намерят ранени или птици в беда, трябва в тридневен срок да уведомят най-близката РИОСВ или Държавно лесничейство за предприемане на необходимите мерки за тяхното опазване.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания