Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Зам.-кметът Мария Дочева ни представлява в Брюксел

По покана на Националното сдружение на общините в Република България заместник-кметът по инфраструктура, регионално развитие и благоустройство на Общината инж. Мария Дочева участва в международна конференция в Брюксел.
Темата на форума, който се състоя на 22 юни, бе "Енергийна ефективност в жилищния сектор – възможности за използване на структурните фондове на ЕС". Конференцията бе организирана от Европейския комитет за координация на социалния жилищен сектор и Съвета на европейските общини и региони, в партньорство с Комитета на регионите.
Основната цел на форума бе да запознае местните власти с промяната на Регламент 1083/2006, която дава възможност за значително по размер финансиране на мерки за енергийна ефективност в жилищния сектор. На участниците бе представена подробна информация за допустимите за финансиране дейности, както и за конкретни проекти в тази сфера.
За българските участници тази конференция се явява и подготовка за за ефективното усвояване на средствата по Операция 1.2. на ОП "Регионално развитие", която се очаква да бъде отворена през есента на 2009 г.
Участието на представителите на български общини във форума бе осигурено от МРРБ и ПРООН в рамките на проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради", по който НСОРБ е партньор.
Всички разходи на участниците бяха поети от организаторите.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания