Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общинари и НПО се обучаваха заедно

Представители на общинската администрация и местни неправителствени организации участваха в семинар на тема "Партниране на сдруженията на гражданското общество с администрацията в процеса на планиране и изпълнение на плановете за местно развитие". Обучението се състоя на 15 и 16 юни в Бизнес центъра в Свищов.
Семинарът се проведе в рамките на финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" проект "Изграждане на капацитета на структурите на гражданското общество за партньорство с местните власти в процеса на разработване и изпълнение на плановете и стратегиите за регионално развитие", който се изпълнява от Фондация "Агенция за социално-икономически анализи" (Фондация АСА).
Основните разгледани теми на форума бяха свързани с процеса на планиране на Общински план за развитие, инструментите за участие на структурите на гражданското общество в процеса на разработване и изпълнение на местните планове за развитие, ролята на гражданските организации в различните етапи на планиране, приоритетите, мерките и дейностите за местно развитие. На обучението бяха представени също европейски успешни практики в тази насока.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания