Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

"Светът на дъгата – многообразие на езици и култур

"Светът на дъгата – многообразие на езици и култури"

От 21 до 24 април в град Коня, Турция се проведе поредната работна среща на координатора и партньорите по международен проект "Светът на дъгата". В нея взеха участие Оля Михова, Румяна Кузева и Веселина Стойчева – учители от начален етап на СОУ "Николай Катранов". На срещата в Турция работихме върху оранжевия цвят на дъгата. Бяха презентирани празници, обичаи и традиции на различните народи. Всички партньори показаха свои национални празници, обичаи и традиционни чествания, част от които са много различни от тези на нашия народ, други умело се вплитаха в празничния календар на българите. По календарния план на всяка среща участниците научават по една традиционна песен на домакините, заедно научихме турска народна песен.
По време на престоя си успяхме да се докоснем до самобитната култура на Турция, очарова ни красотата на природния феномен, намиращ се в областта Кападокия.
Участниците в тази среща имахме и уникалната възможност да участваме в ежегодния фестивал, посветен на " Деня на детето". На фестивала партньори по проекти по програма Коменски се представиха на тържествения парад със своите национални флагове.
Материалите от срещата бяха показани и участниците споделиха своите впечатления на методическа сбирка на началните учители.
Така макар и само за броени дни ние бяхме част от културата и обичаите на нашите партньори.Малко повече за инициативата "Партньори в познанието"

В рамките на тази глобална инициатива на компанията Майкрософт България, която цели да окаже подкрепа на системата на средното образование по отношение на активното използване на новите информационни и комуникационни технологии в образователния процес, беше организирана и Шестата национална конференция "Информационни технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България". В Шестата национална конференция участваха над 150 преподаватели от средните училища в цяла България, представители на държавната и общинската администрация, на неправителствения сектор, на бизнеса.
На тази конференция от СОУ "Николай Катранов" взеха участие Румяна Кузева, Силвия Александрова и Соня Димитрова, които заедно с още 35 учители от 25 училища от 18 града в страната, участваха в изготвянето на проект "Пътуване из България", съвместна разработка на Майкрософт България и Бургаски университет "Проф. Асен Златаров". Проектът беше отличен с две награди по време на Шестия Европейски форум на учителите – новатори във Виена през месец март 2009 г.: Първа награда на участниците във форума и Втора награда на журито в категория "Иновации в сътрудничеството". Във Виена той беше представен от доц. Румяна Папанчева и д-р Красимира Димитрова. Българските учители и техните ученици получиха отличие и признание за работата си извън рамките на страната.
Учителите и техните класове бяха наградени на специална церемония по време на официалното откриване на конференцията, лично от Огнян Киряков, Управляващ директор, Майкрософт България.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания