Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

16 граждански проекти финансира Общината

Първите за 2009 година проекти, които ще получат финансиране от Програмата за местни инициативи на Общината бяха одобрени с решение на местния парламент.
Това са 16 проекти на инициативни граждански групи, неправителствени организации, училища и кметства от Свищов и селата на общината.
Програмата за местни инициативи съществува и се реализира успешно вече 6 поредни години. Чрез нея гражданите са насърчавани да подготвят проектни предложения, които се финансират от бюджета на Общината.
Тази година за изпълнение на Програмата от бюджета на Общината бяха заделени общо 40 000 лева, от които 20 000 лева за текущи разходи и 20 000 лева за капиталови разходи.
По преценка на Ръководния комитет за управление на Програмата, съставен от представители на администрацията и общински съветници, максималният размер на отпусканите средства за един проект бе завишен с 1000 лева и така сумата, за която гражданите може да кандидатстват стана 3000 лева. Съгласно условията от вносителите на проектите се изисква 30 % собствено участие, 10 % от което - финансово.
Общо 27 проектни предложения бяха подадени в рамките на един месец в деловодството на Общината, след като официално бе даден старта на Програмата за 2009 година. След поредица заседания, на които бяха викани и координаторите на проектите, Ръководният комитет за оценка на проекти по Програмата за местни инициативи внесе своето предложение за финансиране на проекти в Общинския съвет и то получи подкрепата на съветниците.
Така първите за тази година 16 проекти на инициативни граждански групи, неправителствени организации, училища и кметства получиха подкрепа за изпълнение.
Общият размер на средствата за одобрените проекти възлиза на 30 964 лева, от които 10 964 лева за капиталови разходи и 20 000 текущи разходи.
Сред тях най-много - 6 от проектите, са за подобряване на жизнената среда в междублокови пространства, 2 проекта касаят подобряване на условията за отдих и игра на децата в дворовете на детските градини, 2 проекта са за ремонт и оборудване на специализирани учебни кабинети за свищовските ученици, 1 проект предвижда оформянето на детска площадка в крайния квартал на ул. "Симеон Ванков", а останалите 5 проекта са за кметствата Александрово, Българско Сливово, Вардим, Горна Студена и Царевец.
Предстои подписването на договори за изпълнението на проектите между техните координаторите и Общината.
За останалите средства във фонда на Програмата за местни инициативи, които са само за капиталови разходи, ще бъде проведена нова оценителна процедура.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания