Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Набирането на документи за саниране на

Набирането на документи за саниране на
жилищни сгради продължава
Продължава набирането на документи за участие в третата фаза на проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради", информира директорът на дирекция "АПИОУПЕВ" в Общината Стоян Парашкевов. Той поясни, че в края на всеки месец комисия ще разглежда и оценява постъпилите предложения, като заявления ще се приемат до изчерпване на средствата по проекта.
Проектът, който се реализира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Програмата за развитие на ООН (ПРООН), дава възможност на гражданите да направят пълно саниране на жилищата си с помощта на държавата и Общината.
Миналата година в рамките на този проект са одобрени и в момента са в процес на обновяване 23 жилищни сгради в различни градове на България, сред които е и една сграда в Свищов.
Близо 5 млн. лв. са отпуснати от държавния бюджет за обновяването на многофамилни жилищни сгради през 2008 г., а заради растящия брой на заявките за 2009 г. се предвиждат 20 млн. лева.
По програмата могат да кандидатстват сдружени собственици на жилища в: едропанелни блокове в жилищни комплекси; многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ в жилищни комплекси; единични жилищни сгради, строени по индустриален способ; други многофамилни жилищни сгради, построени преди повече от 20 години.
Проектният фонд осигурява средства за 20% от стойността на строително-ремонтните дейности за обновяване на отделните жилища и 100% от стойността на строително-ремонтните дейности за обновяване на общи части от сградата - като покрив и плоча над сутерен, вход, козирка, фоайе, стълбищна клетка. Сумите, които трябва да заплатят собствениците на апартаменти варират в зависимост от това дали апартаментите са крайни или средни, от площта им и вида на самата сграда.
Освен това по проекта се предоставя техническа и организационна помощ при изпълнението на дейностите – за техническо и енергийно обследване на сградата, изработване на технически проект за обновяване на сградата, изготвяне на технически паспорт на сградата и възможност за енергийно сертифициране, организиране и провеждане на конкурси за изпълнители, контрол по изпълнение на дейностите за постигане на добро качество и изискваните стандарти.
Ангажиментът на Общината пък е облагородяване на пространството около жилищата, включени в проекта.
Задължително условие за участие в проекта е постигане на 100 % съгласие на собствениците на етажната собственост.
Допълнителна информация и документи за участие заинтересованите могат да намерят в звено "Интеграция" в Община Свищов и на сайта на програмата - www.obnovendom.com

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания