Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Близо 6% е безработицата в общината през февруари

5,84% достига равнището на безработицата в общината в края на месец февруари (при 6.69% на национално и 7,61% на областно ниво), информират от Дирекция "Бюро по труда" – Свищов.
В сравнение с предходния месец това е с 0,12% повече, но завишаването на стойностите е обичайно за този период на годината, уточняват специалистите. Броят на регистрираните безработни достига 1183 души, което е с 25 души повече спрямо януари.
В сравнение с февруари миналата година, броят на безработните е по-голям с 97 души, а равнището е по-високо с 0,49 процентни пункта.
Регистрация в Бюрото по труда през изтеклия месец са направили 174 безработни лица (срещу 317 за месец януари). Основна част от новорегистрираните са освободени от отраслите: селско стопанство, преработваща промишленост, строителство и търговия.
За отчетния период изходящия поток в Дирекцията наброява 154 души, като от тях трудова реализация са намерили 89 души. От започналите работа 78 лица са ползвали посредничеството на Бюрото потруда – 26 души са включени в програми за заетост, а 44 безработни са устроени на несубсидирани работни места.
Безработните, започнали обучение през февруари са 9, от които 7 по проект и двама в Център за професионално обучение към МТСП. Консултация по професионално ориентиране са получили 74 лица, а в групова консултация са участвали 16 лица. Отпадналите от регистрация са 65 лица.
Заявените работни места през месеца са 98, като 9 от тях са по мерки за заетост. Работните места за хора с увреждания са 31 на брой.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания