Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметове на кметства от община Свищов споделиха доб

Кметове на кметства от община Свищов споделиха добри практики в
обучение по проект на НСОРБ
Кметове на кметства от община Свищов участваха в обучение по проект на НСОРБ "Гражданите и общината – партньори за прозрачна и ефективна местна администрация", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", информира Стоян Парашкевов, директор дирекция "АПИОУПЕВ" в Общината.
Проектът се реализира в 14 пилотни български общини, сред които е и Община Свищов. В обучението за кметове на кметства от община Свищов са участвали кметовете на Хаджидимитрово Нестор Иванов, на Овча Могила - Нели Великова, на Българско Сливово – Радослав Атанасов, на Козловец – Кичка Ялъмова, на Вардим – Николай Паунов и на Морава – Георги Георгиев.
Тема на семинара са били ролята и функциите на кметствата, участието на гражданите в управлението на кметството, възможностите за финансиране с европейски средства, финансова децентрализация и др. актуални въпроси.
Във форума са се включили 70 кметове на кметства от цялата страна, като представителите на всяка община са имали възможност да представят своите постижения и добри практики.
За добрите резултати в работата на кметствата в община Свищов презентация на семинара е представил кметът на Хаджидимитрово Нестор Иванов, като споделеното от него за делегираните бюджети на свищовските кметства, реализираните проекти, информационното обслужване, организирането на сметосъбирането, учредяването на сдружение на кметовете на кметства в община Свищов и др., е било посрещнато с голям интерес от всички участници в обучението.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания