Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Само двама души посетиха приемната на Комисията за

Само двама души посетиха приемната на Комисията за защита от
дискриминация
Само двама граждани на Свищов посетиха приемната на Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация. Приемната се проведе в Общината на 12 февруари. Представител на Комисията в областния център Велико Търново е Диана Николова. Пред медиите Николова съобщи, че регионалното представителство на Комисията за защита от дискриминация функционира от шест месеца. Пред журналистите Диана Николова отказа да коментира двата свищовски случая, за които бе потърсена помощта й, но сподели, че основно хората от областта ни търсят съдействието на комисията за трудови и битови проблеми.
Комисията за защита от дискриминация в България е създадена през юни 2005 година. Тя е независим специализиран държавен орган, който осъществява контрол по прилагането и спазването на Закона за защита срещу дискриминация и на други закони, уреждащи равенството в третирането.
Всеки, който бъде обект на дискриминация или бъде третиран различно във възможностите си да участва в обществения живот, може да сезира Комисията чрез адресирана до нея жалба.
Жалбите или сигналите се подават само писмено. Те трябва да съдържат пълни данни за подателя, описание на случая и конкретните искания към Комисията. Когато са написани на чужд език, задължително се придружават с превод на български.
Производството, което се образува от Комисията е безплатно.
Жалби и сигнали към Комисията могат да бъдат подавани към централният й офис в София или към регионалното й представителство във Велико Търново. Интернет сайтът на Комисията е: www.kzd-nondiscrimination.comm, а електронната поща: kzd@spnet.net.
Отново приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация Диана Николова в Свищов ще има след около два месеца.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания