Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

И през 2009 година към Община Свищов ще работят хо

И през 2009 година към Община Свищов ще работят хора по Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"

И през 2009 година към Община Свищов ще работят хора по Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост", след като Общината кандидатства успешно с проект пред Дирекция "Бюро по труда" – Свищов, съобщи директорът на дирекция "АПИОУПЕВ" в Общината Стоян Парашкевов.
Програмата стартира в началото на месец януари с назначаването на 20 човека, който ще бъдат ангажирани със зимното поддържане, и по-конкретно, с поддържането и почистването на улиците и други обществени терени. За труда си наетите лица ще получават минимална работна заплата, като средствата се осигуряват от МТСП.
14 от лицата ще работят на територията на град Свищов, а 6 души са разпределени в кметствата.
Изпълнението на програмата ще продължи и след изтичане на зимните месеци, като тогава лицата ще бъдат пренасочени към други общественополезни дейности.
Основната цел на проекта е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, които са обект на месечно социално подпомагане. Тази цел ще се постигне чрез разкриване на работни места в общополезни дейности, както и повишаване на пригодността им за заетост, чрез усвояване на нови уменията. Като подцели на проекта може да се посочат: мотивиране на лицата за заработване на трудовите им възнаграждения; формиране на навици за постоянна трудова дейност, ежедневна ангажираност и професионална отговорност към извършваната работа; намаляване на разходите за социални помощи, подобряване на условията на живот на населението в града и селата, и не на последно място намаляване на безработицата.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания