Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 г.

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

Анекс към Договор за реклама и ПР съобщения между ПП "ДСБ" и в. "Дунавско дело" ЕООД

УВЕДОМЛЕНИЕ на звената „Български документи за самоличност“ при МВР, относно издаване на Удостоверения на български граждани, при липса или с изтекъл срок на валидност на личните документи на пълнолетни лица във връзка с упражняване правото на гласуване в изборния ден (Приложени образци за различните случаи)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

Договор за реклама и ПР съобщения между ПП ГЕРБ и в. "Дунавско дело" ЕООД

Договор за реклама и ПР съобщения между ПП БСП и в. "Дунавско дело" ЕООД.

Договор за реклама и ПР съобщения между Местна коалиция "Обединение промяна" и в. "Дунавско дело" ЕООД.

Договор за реклама и ПР съобщения между ПП "ДПС" и в. "Дунавско дело" ЕООД.

Договор за реклама и ПР съобщения между ПП "ДСБ" и в. "Дунавско дело" ЕООД.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ГЛАСУВА И ДИСТАНЦИОННО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ И РЕФЕРЕНДУМИТЕ

Избирателен списък част II на Община Свищов

П О К А Н А За провеждане на консултации за съставяне на СИК - Свищов във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове

На основание чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс Община Свищов публикува предварителните избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и кметове и за произвеждане на Национален референдум на 25 октомври 2015 година, част 2.

На основание чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс Община Свищов публикува предварителните избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и кметове и за произвеждане на Национален референдум на 25 октомври 2015 година, част 1.

Заповед № 1138-РД-01-03/03.09.2015г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци

Заповед № 1137-РД-01-03/03.09.2015г. на Кмета на Община Свищов за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация и адрес

Обявление във връзка с предстоящите Местни избори и Национален референдум

ПОКАНА за провеждане на консултации за съставяне на ОИК

Населени места в община Свищов, които придобиват статут на кметства

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания