Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ПРОТОКОЛ от откритото заседание на Постоянната комисия по "Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност" за изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново, съгл. чл. 68 от Закона за съдебната власт

ДОКЛАД на Постоянната комисия по "Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност" от изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново

СЪОБЩЕНИЕ относно датата на изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели

Документи на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново по реда на подаване на документите

Доклад и Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново по реда на подаване на документите

Приложение № 5

Приложение № 4

Приложение № 3

Приложение № 2

Приложение № 1

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания