Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

О Б Я В А на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ общинска служба по земеделие град Свищов обявява, че са изготвени предварителните регистри на имотите за землищата на община Свищов, съгласно чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ и справка за дублираните имоти. (.rar) [2015-08-18 13:50:06]

Регистър на земеделски имоти за ползване през 2015-2016 г. по данни от информационната система на МЗХ - август 2015 г. [2015-08-04 15:41:35]

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ II [2014-09-02 16:16:20]

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /съгласно чл.41, ал.4 от ЗОС/ДВ бр.54/2008 год. в сила от 17.06.2008 год./ [2014-10-13 16:13:46]

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ I [2013-01-04 16:08:10]

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ V [2014-10-17 16:05:47]

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ IV [2013-09-06 16:04:24]

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ III [2013-01-04 16:03:26]

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ II [2013-01-04 16:01:54]

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ I [2013-01-04 16:01:19]

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ АКТУАЛЕН КЪМ 31.12.2012 Г. [2013-02-25 09:38:23]

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания