Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ [2016-02-25 17:00:07]

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Свищов за 2015 г. (.pdf) [2015-07-19 15:47:41]

ЗАПОВЕД № 1067-РД-01-03 от 22.8.2014 г. за определяне купувач на недвижим имот, частна общинска собственост (.pdf) [2014-08-22 16:15:38]

ЗАПОВЕД № 1064-РД-01-03 от 22.8.2014 г. за определяне купувач на недвижими имоти, частна общинска собственост (.pdf) [2014-08-22 16:16:33]

НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВЕТЕ И КОНКУРСИТЕ [2013-02-28 10:30:09]

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ [2013-02-28 10:29:40]

ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ [2013-02-28 10:29:06]

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ [2013-02-28 10:28:36]

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ [2013-02-28 10:28:09]

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНО - ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО [2013-02-28 10:27:40]

ЗАПОВЕД №789-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 11:03:03]

ЗАПОВЕД №790-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 11:02:42]

ЗАПОВЕД №791-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 11:02:23]

ЗАПОВЕД №792-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 11:01:59]

ЗАПОВЕД №793-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 11:01:39]

ЗАПОВЕД №795-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 11:01:18]

ЗАПОВЕД №796-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 11:00:52]

ЗАПОВЕД №797-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 11:00:31]

ЗАПОВЕД №798-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 11:00:09]

ЗАПОВЕД №799-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 10:59:46]

ЗАПОВЕД №800-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 10:59:18]

ЗАПОВЕД №801-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 10:58:56]

ЗАПОВЕД №802-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 10:58:35]

ЗАПОВЕД №804-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 10:58:08]

ЗАПОВЕД №803-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 10:57:43]

ЗАПОВЕД №805-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 10:57:18]

ЗАПОВЕД №806-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 10:56:59]

ЗАПОВЕД №807-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 10:56:38]

ЗАПОВЕД №808-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 10:56:12]

ЗАПОВЕД №809-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 10:55:50]

ЗАПОВЕД №810-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 10:55:27]

ЗАПОВЕД №830-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж. [2011-07-25 10:55:04]

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания