Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

СПИСЪК НА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НЕПОДАЛИ В СРОК ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ - няма

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл.4, ал.2 от НОРИПДУКИ за 2019 г. - Кметове на кметства

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл.4, ал.2 от НОРИПДУКИ за 2019 г. - Кметове на кметства

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ на кметове на кметства

Регистър на Община Свищов на подадените декларации по чл. 35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл.4, ал.2 от НОРИПДУКИ за 2019 г.- Общински служители

Декларация за имущество и интереси част II - образец

Декларация за имущество и интереси част I - образец

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания