Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

Регистър на Въведените в експлоатация строежи от Община Свищов до април 2018 година. [0000-00-00 00:00:00]

Регистър на Разрешения за строеж издадени от Община Свищов до април 2018 година. [0000-00-00 00:00:00]

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз актуален към м. Февруари 2018 г. (pdf) [2018-02-07 11:48:34]

17-35 Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз актуално към 20.11.2017 г [2017-11-20 15:58:22]

37-18 Регистър на държавен план-прием в профилираните и професионалните гимназии, средните и обединени училища на територията на общината за учебната 2017/2018 г. [2017-09-27 14:33:34]

36-53 Регистър на върнатите за ново обсъждане Решения на Общински съвет – Свищов [2017-09-27 09:16:05]

35-29 Регистър на бездомните кучета на територията на Община Свищов [2017-09-14 12:42:55]

34-33 Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им [2017-09-18 17:06:24]

33-42-7 Регистър на публична общинска собственост 2009-2017 [2017-09-18 10:17:04]

32-42-6 Регистър на публична общинска собственост 1997-2009 [2017-09-18 10:14:17]

31-42-5 Регистър на частна общинска собственост 2013-2017 [2017-09-18 10:13:30]

30-42-4 Регистър на частна общинска собственост 2011-2013 [2017-09-18 10:12:51]

29-42-3 Регистър на частна общинска собственост 2009-2011 [2017-09-18 10:12:06]

28-42-2 Регистър на частна общинска собственост 2004-2009 [2017-09-18 10:10:16]

27-42-1 Регистър на частна общинска собственост 1998-2004 [2017-09-18 10:09:20]

26-20 Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти [2017-09-18 09:47:53]

25-26-36 Регистър на категоризираните туристически обекти - места за настаняване и заведения за хранене и развлечения [2017-09-18 12:45:21]

24-49 Регистър на спортните клубове [2017-09-18 10:04:29]

23-30 Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - 2017 г. [2017-09-18 12:46:42]

22-46 Регистър на разрешителни за водовземане [2017-09-15 11:03:10]

21-19 Информация за предадени за оползотворяване отпадъци на територията на Община Свищов [2017-09-14 12:47:30]

20-29 Регистър на домашните кучета на територията на Община Свищов [2017-09-14 09:58:49]

19-47 Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост [2017-09-13 12:49:00]

18-37 Регистър на концесиите [2017-09-13 10:36:01]

16-23 Регистър на търговските дружества [2017-09-13 10:34:08]

15-41 Регистър на обществените поръчки по ЗОП - 2017 [2017-09-13 12:50:13]

14-41 Регистър на обществените поръчки - събиране на оферти с обява 2017 [2017-09-13 12:51:00]

13-51 Регистър на язовирите на територията на Община Свищов [2017-09-12 12:51:32]

12-44 Регистър на пчелини и пчелни семейства на територията на Община Свищов [2017-09-12 12:52:14]

11-31 Регистър на заявленията за достъп до информация в Община Свищов [2017-09-12 12:52:56]

10-22 Разпределение на пасища, мери от общинския поземлен фонд [2017-09-12 12:53:34]

9-56 Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на Община Свищов [2017-09-12 12:54:12]

8-54 Списък второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. [2017-09-12 12:54:58]

7-22 Разпределение на пасища, мери от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване [2017-09-12 12:57:03]

6-48 Регистър на социалните институти и услуги на територията на Община Свищов [2017-09-07 12:57:50]

5-40 Регистър на недвижимите културни ценности в Община Свищов [2017-09-07 12:58:44]

4-38 Регистър на културните институти в Община Свищов [2017-09-07 12:59:27]

3-27 Регистър на военните паметници на територията на Община Свищов [2017-09-07 13:00:03]

2-34 Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания [2017-09-07 17:09:42]

1-24 Регистър на разрешителни за рекламно-информационни елементи в Община Свищов. [2017-08-31 13:01:31]

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания