Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общински съвет

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Андрей Илиев Горчев
Служебен телефон:
0882/336 307
Мария Иванова Тодорова
Служебен телефон:
0631/460 215
Бойко Симеонов Александров
Служебен телефон:
0888/722 242
Валери Георгиев Станиславов
Служебен телефон:
0882/336 307
Валери Фильов Николов
Служебен телефон:
0888/852 939
Васил Любенов Илиев
Служебен телефон:
0899/920 682
Верони Маринов Маринов
Служебен телефон:
0884/285685
Гьокхан Ахмедов Мехмедов
Служебен телефон:
0886/970 010
Деян Валентинов Йорданов
Служебен телефон:
0875/202 943
Екатерина Димитрова Романова
Служебен телефон:
0875/202 943
Елиз Диндарова Караманлиева
Служебен телефон:
0886/844 325
Емил Бориславов Николов
Служебен телефон:
0631/68 103
Иван Андреев Бернардов
Служебен телефон:
0887/392 404
Калин Илиев Костов
Служебен телефон:
0889/775884
Красимир Иванов Стефанов, д-р
Служебен телефон:
0875/202 943
Кристиян Кирилов, д-р
Служебен телефон:
0882/336 307
Любомир Чавдаров Любенов
Служебен телефон:
0875/202 943
Марин Василев Маринов
Служебен телефон:
0886/792 263
Милен Николаев Иванов
Служебен телефон:
0875/202 943
Мирослав Ленков Тодоров
Служебен телефон:
0882/336 307
Мирослав Якимов Миков
Служебен телефон:
0888/309 018
Наташа Борисова Андреева
Служебен телефон:
0884/ 303174
Николай Митков Вачев
Служебен телефон:
0882/336 307
Светлана Йорданова Георгиева
Служебен телефон:
0888/311 392
Соня Кирилова Тодорова
Служебен телефон:
0875/202 943
Стоян Станимиров Проданов, доц.
Служебен телефон:
02/91981602
Татяна Георгиева Ганчева – Георгиева, д-р
Служебен телефон:
0888/ 738 841
Христо Николов Попов, д-р
Служебен телефон:
0888/ 507 360
Джюнейт Сюлейман Ахмед
Служебен телефон:
0899/366 004
1. Постоянна комисия по икономическо развитие, финанси и бюджет:
1. Любомир Чавдаров Любенов - председател
2. Джюнейт Сюлейман Ахмед – Зам. - Председател
3. Валери Георгиев Станиславов
4. д-р Красимир Иванов Стефанов
5. Емил Бориславов Николов
6. Бойко Симеонов Александров
7. Валери Фильов Николов


2. Постоянна комисия по ТСУ и общински активи:
1. Мирослав Ленков Тодоров - председател
2. Наташа Борисова Андреева - Зам. - Председател
3. Любомир Чавдаров Любенов
4. Васил Любенов Илиев
5. Валери Георгиев Станиславов
6. Иван Андреев Бернардов
7. Мирослав Якимов Миков


3. Постоянна комисия по земеделие, гори, околна среда и води:
1. Соня Кирилова Тодорова - председател
2. Валери Георгиев Станиславов – зам. председател
3. Милен Николаев Иванов
4. Мирослав Ленков Тодоров
5. Гьокхан Ахмедов Мехмедов
6. Елиз Диндарова Караманлиева
7. Мирослав Якимов Миков


4. Постоянна комисия по здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм:
1. д-р Татяна Георгиева Ганчева – Георгиева - председател
2. Екатерина Димитрова Романова – зам. председател
3. Николай Митков Вачев
4. Андрей Илиев Горчев
5. Милен Николаев Иванов
6. д-р Христо Николов Попов
7. Верони Маринов Маринов


5. Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедания:
1. Цветанка Костова Троянова - председател
2. Деян Валентинов Йорданов – зам. председател
3. Екатерина Димитрова Романова
4. Мария Иванова Тодорова
5. д-р Татяна Георгиева Ганчева – Георгиева
6. Емил Бориславов Николов
7. Елиз Диндарова Караманлиева


6. Постоянна комисия по нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност:
1. Калин Илиев Костов - председател
2. д-р Христо Николов Попов – зам. председател
3. Николай Митков Вачев
4. Соня Кирилова Тодорова
5. д-р Красимир Иванов Стефанов
6. Джюнейт Сюлейман Ахмед
7. Светлана Йорданова Георгиева


7. Постоянна комисия по приватизация и следприватизационен контрол:
1. Валери Фильов Николов - председател
2. Андрей Илиев Горчев – зам. председател
3. доц. Стоян Станимиров Проданов
4. Наташа Борисова Андреева
5. Цветан Евдокимов Донков


8. Постоянна комисия по установяване на конфликт на интереси:
1. Мария Иванова Тодорова - председател
2. Гьокхан Ахмедов Мехмедов – зам. председател
3. Деян Валентинов Йорданов
4. Светлана Йорданова Георгиева
5. Калин Илиев Костов


Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания